Per januari 2015 is de bekostiging van de jeugdzorg over gegaan naar de gemeente. Wij hebben voor 2018 contracten met de gemeente Utrecht en de meeste omliggende gemeenten.