Vanaf 1 januari 2020 zijn er nieuwe aanbieders van specialistische jeugdhulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Maakt uw kind of uw gezin nu gebruik van specialistische jeugdhulp? We hebben afspraken met de hulpverleners gemaakt om te zorgen dat de hulp zo veel mogelijk doorloopt.

Zie ook de website van de gemeente utrecht.

Wat is specialistische jeugdhulp?

Veel hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen kan de huisarts, jeugdarts of het buurtteam beantwoorden. In overleg kunnen zij specialistische jeugdhulp betrekken. Dit is bijvoorbeeld een behandeling door een psycholoog, begeleiding door een (systeem)therapeut, begeleiding van kinderen met een verstandelijke beperking, pleegzorg en andere vormen van logeren en wonen van kinderen buiten het eigen gezin enzovoort. Voor specialistische jeugdhulp hebt u een verwijzing nodig van het buurtteam, de huisarts of jeugdarts, SAVE of een medisch specialist.

2 zorgaanbieders voor alle wijken

Zorgaanbieders KOOS en Spoor030 leveren vanaf 1 januari de specialistische jeugdhulp in alle Utrechtse wijken. Zowel KOOS als Spoor030 zijn samenwerkingsverbanden van bestaande aanbieders die nu ook al actief zijn in Utrecht. 

Welke zorg bieden de teams?

Vanaf 1 januari 2020 moeten KOOS en Spoor030 antwoord kunnen geven op alle specialistische jeugdhulpvragen. De teams kunnen individuele hulp bieden, of in groepsverband. KOOS en Spoor030 zorgen ook voor de kinderdagcentra, pleegzorg(begeleiding), gezinshuizen en andere vormen van zorg waarbij kinderen logeren en wonen.

Vak- en speltherapie en intelligentietests

Als vak- en speltherapie of een intelligentietest onderdeel zijn van een behandeling/onderzoek door de specialistische teams, dan valt dit binnen de zorg van de teams. Het is niet mogelijk om dit los van een breder traject in te zetten. Dit was eerder ook niet mogelijk.

Welke zorg bieden de teams niet?

Dyslexiezorg

De specialistische teams in de buurt bieden geen dyslexiezorg.Meer informatie over dyslexiezorg.

Zeer specialistische hulp

Voor sommige vormen van zeer specialistische hulp zijn er aparte afspraken. Deze hulp wordt stedelijk, regionaal, of landelijk georganiseerd en ingekocht. Dit zijn:

 • de ambulante crisisdienst GGZ Jeugd
 • dyslexiezorg
 • de essentiĆ«le functies (bovenregionale beschikbare zorg)
 • LTA-zorg (landelijk beschikbare zorg)

De partijen werken samen met deze aanbieders om te zorgen voor een goede aansluiting op de zorg van de buurtgerichte specialistische jeugdhulp.

Welke zorgaanbieder is in welke wijk actief?

Wijken waar KOOS actief is:

 • Leidsche Rijn
 • Vleuten-De Meern
 • West
 • Zuidwest

Wijken waar Spoor030 actief is:

 • Binnenstad
 • Noordoost
 • Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen)
 • Oost
 • Overvecht
 • Zuid (Hoograven, Tolsteeg, Lunetten)