Informatie voor ouders

Aanbod

Wij richten ons in ons werk met name op kinderen en jeugdigen in de leeftijd van 4-18 jaar.

Een aantal psychologen geven ook behandelingen voor jong-volwassenen (tot 24 jaar). Voor meer informatie hierover kunt contact opnemen via info@uppp.nl

De UPPP richt zich ondermeer op de volgende problematiek:

 • Opvoedingsproblemen
 • Ontwikkelingsproblemen
 • Aandachtsproblemen en druk gedrag
 • Gedragsproblemen
 • Depressie en stemmingsklachten
 • Problemen in het maken van contact
 • Rouwverwerking
 • Angst en dwang
 • Selectief mutisme

Onze aanpak

Na telefonische aanmelding volgt er, wanneer dat wordt overeengekomen, een intakegesprek waarin wij samen met u kunnen kijken welke vorm van hulp passend is. Voor de Intake sturen wij u vragenlijsten toe waarin u kunt aangeven waar uw zorgen liggen en wat de sterke kanten uw kind zijn,.

Na het eerste gesprek wordt de meest geëigende begeleiding vastgesteld of wordt er eerst diagnostiek verricht. De daarop volgende behandeling geschiedt doorgaans door dezelfde medewerker. Wanneer er eerst onderzoek wordt gedaan, zijn daar vaak meerdere medewerkers bij betrokken. We hebben ook de mogelijkheid, indien nodig, ons te laten adviseren door een kinder- en jeugdpsychiater.

Onderzoeksmogelijkheden zijn:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologische screening
 • Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Observatie op school

Behandelingsmogelijkheden zijn:

 • Individuele psychotherapie
 • Individuele begeleiding
 • Gezinsgesprekken
 • Ouderbegeleiding
 • EMDR
 • Groepstherapie/ groepstrainingen:
  • Emotie/gedragsregulatie-training, inclusief sociale vaardigheden, voor kinderen vanaf groep 5
  • Voortgezet-onderwijs training voor leerlingen in groep 8
  • Versterken van executieve functies (plannen en organiseren)
  • Oudergroepen: o.a. Incredible Years voor ouders van kinderen van 3 tot 8 jaar (zie www.pittigejaren.nl)

Verslaglegging

Na het afronden van een behandelcontact versturen wij een korte uitschrijfbrief naar de ouders en uw huisarts of verwijzer. Als u behoefte heeft aan uitgebreidere verslaglegging zijn wij genoodzaakt hiervoor extra kosten in rekening te brengen.

Bij het afronden van een langdurige SGGZ-behandeling ontvangen ouders en de huisarts of verwijzer een uitgebreidere rapportage met daarin het verloop van het diagnostiek en behandelproces.

Van een intelligentie- of neuropsychologisch onderzoek ontvangen ouders een uitgebreid onderzoeksverslag met daarin concrete handelingssuggesties voor school.