Informatie voor scholen

Binnen de UPPP vinden wij het belangrijk samen te werken met scholen in de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen. Wij werken vraaggericht, outreachend en evidence based. Wat betekent dat wij graag op school komen voor observaties, gesprekken en (groeps)behandeling.

Bij het kopje ‘Info voor verwijzers’ kunt u lezen wat wij zoal bieden aan behandeling en diagnostiek voor kinderen en jeugdigen vanaf 4 jaar. Daarnaast hebben wij een aantal ondersteuningsmogelijkheden in het kader van passend onderwijs:

Diagnostiek

 • Psychologisch onderzoek bestaande uit intelligentie onderzoek, executieve functies en sociaal-emotioneel
 • Psychiatrische diagnostiek

Consultaties voor individuele kinderen

 • Korte consultatie (met hulpvraag vanuit school) observatie in de klas, informatie ouders en school verzamelen en analyseren, handelingsadviesgesprek met ouders en school
 • Uitgebreide consultaties (met hulpvraag vanuit ouders en school) : intake met ouders, observatie in de klas, spelkamer observatie, informatie ouders en school verzamelen en analyseren, handelingsadviesgesprek met ouders en daarna met ouders en school.

Deskundigheidsbevordering/ ambulantebegeleiding voor leerkrachten:

 • Workshop voor leerkrachten of psycho-educatie
 • Intervisie met leerkrachten
 • Coaching en groepsobservaties

Trainingen/behandeling voor leerlingen (zowel groep als individueel)

 • Emotie en gedragsregulatie (incl. sociale vaardigheden)
 • Voorbereiding voortgezet onderwijs
 • Executieve functies training
 • Psycho-eductie

Wilt u meer weten over onze werkwijze en kosten? Download dan hier de Ondersteuning scholen UPPP of neem dan contact op via info@uppp.nl. Wij denken graag met u mee over uw vraag in een vrijblijvend orienterend gesprek.