Informatie voor verwijzers

De UPPP

De medewerkers van de UPPP hechten veel waarde aan een goede relatie met verwijzers. Bent u een verwijzer? Bijvoorbeeld buurtteam medewerker, huisarts, jeugdarts, intern begeleider of zorgcoordinator. Op deze pagina vindt u informatie die uw contact met de UPPP vereenvoudigt.

Het kan zijn dat u uw eigen clienten of leerlingen wilt doorverwijzen naar de UPPP voor diagnostiek of behandeling. In die gevallen is telefonisch overleg voorafgaand aan de aanmelding mogelijk.

Daarna moeten ouders zelf hun kind bij ons aanmelden via de website. Voor de aanmelding is een verwijzing van buurtteam, de jeugdarts of huisarts nodig.

Wanneer ouders gebruik willen maken van vergoedingen vanuit de gemeente hebben wij een verwijzing van het buurtteam of huisarts nodig. De gemeente stellen hieraan de volgende eisen:

 • Het buurteam/ de huisarts moet aangeven voor welke vraag (vermoeden van diagnose) wij uw zoon/dochter gaan behandelen of onderzoeken.
 • Het buurteam/ de huisarts moet aangeven of er verwezen wordt naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ*.
 • De AGB code van de huisartsenpraktijk moet op de verwijzing staan Of het beschikkings-nummer in geval van doorverwijzing door het buurtteam.

Gedurende de behandeling zijn er mogelijkheden tot intercollegiaal overleg. Na afloop van de behandeling ontvangt u een korte schriftelijke terugkoppeling.

Op de homepage van deze website vindt u informatie over een mogelijke wachttijd. Waneer onze wachtlijst te lang is hanteren wij een tijdelijke aanmeldstop die ook op de website wordt aangegeven.

Doelgroep

De praktijk is gericht op kinderen en en jeugdigen in de leeftijd van 4 -18 jaar en hun ouders. Wij bieden diagnostiek (vanaf 4 jaar ) en behandeling (vanaf 7/8 jaar) op het gebied van psychiatrische problemen, gedragsproblemen, sociaal-emotionele problemen en opvoedingsproblemen.

Mogelijkheden binnen de diagnostiek:

 • Intelligentie onderzoek
 • Neuropsychologisch onderzoek
 • Onderzoek van de sociaal emotionele ontwikkeling
 • Observatie op school
 • Psychiatrisch onderzoek

Behandelingsmogelijkheden zijn:

 • Individuele psychotherapie
 • Individuele begeleiding
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Groepstraining voor kinderen in groep 8 ter voorbereiding op het VO
 • Ouderbegeleiding/ mediatietherapie
 • EMDR
 • Medicamenteuze behandeling

Binnen onze praktijk werken pedagogen en psychologen met de volgende (BIG) registraties:

 • GZ-psychologen,
 • Klinisch psychologen
 • Psychotherapeuten
 • Cognitiefgedragstherapeuten
 • EMDR therapeuten
 • Kinder- en jeugdpsycholoog NIP

Tevens werken wij nauw samen met 2 kinder- en jeugdpsychiaters.

Onze psychologen en pedagogen hebben veel ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie en/of het (speciaal) onderwijs. Wij werken volgens de laatste richtlijnen en hanteren een stepped-care model.

De praktijk heeft contracten met nagenoeg alle gemeenten in de directe omgeving van Utrecht. Wij bieden zowel basis als specialistische GGZ-zorg. Meer informatie hierover vindt u onder het tabblad ‘informatie voor ouders’ / ‘kosten en vergoedingen’.

Wat wij niet kunnen bieden:

 • Onderzoek en/of behandeling naar enkelvoudige dyslexie of leerstoornissen
 • complexe systeemtherapie of mediation bij scheiding
 • Crisisopvang of 24 uurs zorg

Indien nodig verwijzen wij na intake of bij een gestagneerde behandeling door naar andere GGZ-instellingen.