Tevredenheidsonderzoek

Ouders

Beste lezer,

Wat vindt u als cliënt van UPPP goed gaan en waar ziet u ruimte voor verbetering?
Wij krijgen hier graag meer inzicht in. Het doel is om onze hulpverlening nog beter aan te laten sluiten bij uw behoefte. U kunt ons helpen door dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Invullen is anoniem en duurt ongeveer 5 minuten. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Graag aanvinken wat volgens u van toepassing is;
(0= zeer slecht/zeer ontevreden, 10= zeer goed/zeer tevreden)