Ontwikkelingsanamnese

Ter voorbereiding op het gesprek over de ontwikkelingsgeschiedenis van uw kind verzoeken wij u om onderstaande vragen te beantwoorden. Een dergelijke lijst vervangt geen gesprek, integendeel. Het stelt ons in staat om de tijd die wij met u zullen spreken, beter te gebruiken. Allerlei feitelijke informatie hoeft niet meer gevraagd te worden. Wij vragen u het antwoord te omcirkelen, dat het meest van toepassing is en de geboden ruimte te gebruiken, om, indien nodig, nadere toelichting te geven. De informatie die u ons via dit formulier geeft, wordt strikt vertrouwelijk behandeld. De lijst wordt opgenomen in uw dossier.

Deze vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte betreft vragen over de voorschoolse periode en de algehele ontwikkeling. Het tweede gedeelte gaat over de schoolperiode.