Vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind

Wij sturen u deze vragenlijst omdat u uw kind heeft aangemeld voor (psychologisch) onderzoek of behandeling. Met behulp van deze lijst proberen we een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de situatie waaruit de vraag voor onderzoek of behandeling is voortgekomen. Wij vragen u dan ook de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De gegevens zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

De vragenlijst is slechts een hulpmiddel. Gaat u er vooral mee om op de wijze die u zelf het meest waardevol acht. Vragen die u niet relevant vindt, slaat u over, aanvullingen die u zinvol acht schrijft u erbij.
Bij voorbaat dank voor de te nemen moeite.

Namens de Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk.