Samenwerking

Samenwerkingsverband

KJP030 staat voor Kinder- en Jeugdpraktijken in Utrecht. KJP030 is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde kinder- en jeugdpsychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten en kinderpsychiaters, werkzaam in kleinschalige praktijken in Utrecht en omgeving. KJP030 is ontstaan uit een jarenlange prettige, professionele samenwerking KJP030 is opgericht om cliënten, ouders en verwijzers te informeren over de soort zorg die er verschillende aanbieders in Utrecht aan kinderen, jeugdigen en hun ouders leveren.

De website van KJP030 – www.kjp030.nl – helpt om snel en gericht te kunnen zoeken naar een geschikte hulpverlener dicht in de buurt.