Vragenlijst voor ouders

Wij sturen u deze vragenlijst omdat u uw kind heeft aangemeld voor (psychologisch) onderzoek of behandeling. Met behulp van deze vragenlijst proberen wij een zo nauwkeurig mogelijk beeld te krijgen van de situatie waaruit de vraag voor onderzoek of behandeling is voortgekomen. Wij vragen u dan ook de vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. De gegevens zullen vanzelfsprekend vertrouwelijk worden behandeld.

Een vragenlijst is slechts een hulpmiddel. Gaat u er vooral mee om op de wijze die u zelf het
meest waardevol acht. Vragen die u niet relevant vindt slaat u over, aanvullingen die u zinvol acht
schrijft u op een bijlage.

Bij voorbaat onze dank voor de te nemen moeite.

Namens de Utrechtse Psychologen Pedagogen Praktijk