Klachtenregeling

Wij streven naar een klantgerichte en transparante manier van werken. Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent of een klacht heeft, dan is uw behandelaar het eerste aanspreekpunt. Komt u daar samen niet uit, dan kunt u overwegen een klacht in te dienen bij de beroepsverenigingen waar wij bij zijn aangesloten of bij het tuchtcollege voor de gezondheidszorg BIG. U vindt de klachtenregelingen op de websites van de betreffende organisatie. De gegevens van de beroepsverenigingen en het tuchtcollege vindt u hier.

Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Opvoedkundigen (NVO)
Bureau van de NVO
t.a.v. de ambtelijk secretaris van het College van Toezicht
St. Jacobsstraat 331
3511 BP Utrecht
Website: www.nvo.nl

Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP)
t.a.v. de secretaris van het College van Toezicht van het NIP
Postbus 9921
1006 AP Amsterdam
Website: www.psynip.nl

Tuchtcolleges in de Gezondheidszorg
Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG)
Zie voor adressen:
Website: www.tuchtcolleges-gezondheidszorg.nl