Wie zijn wij
Wij zijn een groepspraktijk bestaande uit gz-psychologen, klinisch psychologen/psychotherapeuten en een gedragstherapeutisch medewerker.

Onze praktijk bestaat uit:
Drs. A.F. Berenschot
M.W.M. van Ewijk
Drs. M.L. van der Horst
Drs. T. Lefrandt
Drs. F.L. Mooij
Drs. J.D. de Pagter
Drs. M.S. Schalkx-Hermans
Drs. F.M.M. Stallen
Drs A.H. Westenbroek

Wij werken nauw samen met 2 kinder-& jeugdpsychiaters
Drs. P.S.C. Tan Paap van UKPP
Drs. M .van Steenderen van Zorgmeesters

Fleur Berenschot

is afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en is geregistreerd gz-psycholoog (kinder-& jeugd), klinisch psycholoog (kinder-& jeugd) en cognitief gedragstherapeut.

Lees meer

Voorheen werkte zij binnen verschillende poliklinische en klinische kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van het UMC Utrecht en GGz-Centraal. Op dit moment combineert ze haar werkzaamheden voor de UPPP met een baan als inhoudelijk leidinggevende en behandelaar op een kinder-, en jeugdpsychiatrische polikliniek van Triversum. 

Binnen de UPPP doet Fleur voornamelijk cognitieve gedragstherapie, EMDR-behandelingen en individuele inzichtgevende psychotherapie bij adolescenten, ouderbegeleiding en diagnostisch onderzoek. 

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registraties klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Lid van de Vereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie (VKJP)
 • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Lid van de NVGzP
Marije van Ewijk

is afgestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen waar ze de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening heeft gevolgd met als specialisatie kinderen & jeugdigen. Daarna heeft zij ruim 13 jaar als sociotherapeut binnen de kinderpsychiatrie van het UMCU gewerkt.

Lees meer

Daar heeft zij op diverse behandelgroepen gewerkt waar zowel observatie, diagnostiek als behandeling werd gedaan. Tevens gaf zij binnen het UMCU sociale vaardigheidstrainingen aan kinderen en was ze werkzaam als agressie-trainer.

Momenteel volgt Marije de post HBO opleiding tot gedragstherapeutisch medewerker.  Zij verwacht deze in 2015 af te ronden. 

Bij UPPP geeft Marije voornamelijk trainingen aan zowel groepen als individuen. Zoals sociale vaardigheidstrainingen en voortgezet onderwijs-trainingen. Tevens heeft zij een administratieve functie binnen de praktijk.

Tamara Lefrandt

is afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Universiteit Utrecht en is geregistreerd gz-psycholoog en aspirant relatie- en gezinstherapeut.

Lees meer

Voorheen werkte zij binnen verschillende poliklinische en klinische kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van het UMC Utrecht en bij de PPOZ. Ze heeft de opleidingen tot relatie- en gezinstherapeut en mediator gevolgd.

Binnen de UPPP doet Tamara voornamelijk (gezins) diagnostiek, gezinsgesprekken en ouderbegeleiding.  

Lidmaatschappen en registraties:

 • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog 
 • Psycholoog NIP
 • Aspirant lid van de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie.
Marte van der Horst

heeft de leraren opleiding basisonderwijs afgerond. Zij is daarna als leerkracht gaan werken en heeft de studie tot orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht afgerond. Daarna heeft ze de opleiding tot gz-psycholoog (kinder&jeugd) en tot opleider van het Incredible Years ouderprogramma gevolgd en afgerond.

Lees meer

Voorheen werkte ze als ambulant begeleider bij de Prof. Fritz Redlschool, cluster IV. 

Binnen de UPPP bestaan haar werkzaamheden voornamelijk uit het geven van cognitieve gedragstherapie, ouderbegeleiding, diagnostisch onderzoek en EMDR. Zij heeft veel affiniteit met het basisonderwijs en bezoekt scholen voor observaties en het begeleiden van leerkrachten.

Naast haar werkzaamheden binnen de UPPP werkt Marte in het UMC Utrecht, is ze auteur van het schoolprogramma Sociaal gedrag elke dag!, geeft ze oudercursussen en traint ze professionals. Ook is ze gastdocent bij de RINO Groep te Utrecht waar ze les geeft aan gz-psychologen in opleiding. 

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Aspirant lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Lid van de NVGzP
Florien Mooij

Is afgestudeerd aan de Universtiteit te Utrecht bij de vakgroep ontwikkelingspsychologie. Ze is geregistreerd als gz-psycholoog, klinisch psycholoog en psychotherapeut. Zij heeft haar opleiding tot klinisch psycholoog gedaan binnen de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht.

Lees meer

Daarna heeft zij als psychotherapeut bij de dagbehandeling van Karakter te Arnhem gewerkt en als klinisch psycholoog bij GGZ Centraal te Almere. Zij combineerde deze banen met het werken bij de UPPP. Vanaf oktober 2012 is zij voornamelijk werkzaam bij de UPPP. 

 

Binnen de UPPP doet Florien naast intakes met name psychotherapeutische behandelingen, waarbij haar affiniteit ligt bij de behandeling van adolescenten. Daarnaast geeft zij ouderbegeleiding, groepsbehandelingen en EMDR behandelingen. Ook geeft zij supervisie.

Naast haar werkzaamheden bij de UPPP is zij werkzaam bij de RINO Groep Utrecht als (hoofd) docent bij de gz-opleiding voor kinderen en jeugd. 

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registraties klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Lid en supervisor van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging EMDR
 • Lid van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP)
 • Lid specialist van de VKJP
 • Lid van de NVVP
 • kinder en jeugd psycholoog specialist Nip
 • Lid van de NVGzP
Jessica de Pagter

heeft de leraren opleiding basisonderwijs afgerond. Zij is daarna afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en is geregistreerd als gz-psycholoog (kinder-& jeugd) en Cognitief gedragstherapeut (VGCT)

Lees meer

Voorheen werkte zij binnen verschillende (poli-)klinische kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van het UMC Utrecht en voor de Prof Fritz Redlschool, cluster IV. 

Binnen de UPPP geeft Jessica voornamelijk cognitieve gedragstherapeutische behandelingen met als specialisme  EMDR en de behandeling van selectief mutisme. Daarnaast geeft zij ouderbegeleiding en groepsbehandelingen. Ook geeft zij supervisie. Zij heeft veel affiniteit met het basisonderwijs en bezoekt scholen voor observaties en het begeleiden van leerkrachten. 

Naast haar werkzaamheden bij de UPPP maakt zij deel uit van het bestuur van de ‘Stichting behandeling selectief mutisme’ en geeft zij onderwijs aan gz-psychologen in opleiding als gastdocent bij de RINO Groep Utrecht.

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Lid van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging EMDR
 • Lid van de NVGzP
Mareille Schalkx-Hermans

studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en is gz-psycholoog BIG Kind & Jeugd. Voorheen werkte zij op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht.

Lees meer

Naast de werkzaamheden voor de UPPP is zij momenteel in opleiding tot klinisch psycholoog BIG bij GGz Centraal en is zij als docent verbonden aan de RINO Groep Utrecht. Binnen de UPPP verricht Mareille psychologische onderzoeken en houdt zij zich bezig met het ontwikkelen van groepsbehandelingen. 

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Aspirant lid van de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie (VGCt)
 • Lid van de NVGzP
Elly Stallen

Studeerde pedagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht en is BIG geregistreerd gz-psycholoog. Voorheen werkte zij op de afdeling kinder/ en jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht en voor de Prof. Fritz Redl school, cluster IV.

Lees meer

Binnen de UPPP doet Elly intakes, geeft individuele cognitief therapeutische behandelingen aan kinderen en jongeren, ouderbegeleiding, EMDR behandelingen en groepsbehandelingen. 

Naast haar werkzaamheden bij de UPPP is zij bestuurslid en vrijwilligster van Stichting Nour, kansen voor kinderen (o.a. met een autismespectrumstoornis) in Marokko, en gastdocent bij de RINO Groep Utrecht.

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registratie gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Lid van de Nederlandse Vereniging EMDR
 • Lid van de NVGzP
Drs. P.S.C. Tan Paap

is in 1986 afgestudeerd als arts aan de Rijksuniversiteit Utrecht en gespecialiseerd in de psychiatrie, opleider Prof Dr M Kuilman, in het Academisch Ziekenhuis Utrecht, nu UMC Utrecht.

Lees meer

Na ruim een decennium met volwassenen gewerkt te hebben bij het AZU, Altrecht en Mediant (Enschede) heeft zij zich in 2001 verder gespecialiseerd in de kinder- en jeugdpsychiatrie, opleider Prof Dr H van Engeland, UMCU. Als algemeen kinder- en jeugdpsychiater heeft zij achtereenvolgens gewerkt bij het UMCU, MoleMann, I-Psy, Reinier van Arkel-adolescenten, aldoor gecombineerd met UPPP. Zij is gecertificeerd als forensisch rapporteur Pro Justitia en visiteur binnen de kwaliteitsvisitatie NVvP.

Binnen UPPP doet zij diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling van kinderen en jongeren in nauwe samenwerking met de UPPP-leden.

Daarnaast werkt zij als consulent bij De Rading Pleegzorg en Meidenhulp en geeft zij onderwijs aan Verpleegkundig Specialisten in opleiding als gastdocent bij de Hogeschool Utrecht en aan gz-psychologen in opleiding als gastdocent bij de RINO Groep Utrecht.

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG registraties arts en psychotherapeut
 • Medisch Specialist Psychiatrie
 • Aantekening Kinder- en jeugdpsychiatrie NVvP
 • Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie NVvP
 • Lid Vereniging Vrijgevestigde Utrechtse Psychiaters VUP
 • Lid Dutch Association for Infant Mental Health
 • Lid Orde Medisch Specialisten OMS
Astrid Westenbroek

is afgestudeerd als psycholoog aan de Rijks Universiteit Utrecht en is geregistreerd als gz-psycholoog en Klinisch Psycholoog. Zij heeft haar opleiding tot klinisch psycholoog gedaan binnen de Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht.

Lees meer

Momenteel is zijn werkzaam als Manager Behandelzaken Zorglijn ADHD bij Karakter, een kinder- & jeugdpsychiatrische instelling, waar zij ook vervangend P-opleider is voor de psychologen die in opleiding zijn tot gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch psycholoog. Zij combineert deze baan met het werken bij de UPPP. 

Binnen de UPPP doet Astrid voornamelijk intakes en psychologische onderzoeken, ouderbegeleiding en enkele psychotherapeutische behandelingen, waarbij haar affiniteit ligt bij angststoornissen en autisme. Naast haar werkzaamheden bij de UPPP is zij werkzaam als Jaargroep opleider binnen de opleiding tot klinisch psycholoog Kinder- & Jeugd. 

Lidmaatschappen en registraties

 • BIG-registraties klinisch psycholoog en gezondheidszorgpsycholoog (kinder-& jeugd)
 • Lid van de NVGzP
 • Lid van het Nederlands Instituut Psychologen (NIP)