Verwijzers en scholen

Verwijzers

De praktijk is gericht op kinderen, jeugdigen en jong volwassenen in de leeftijd van 4 -24 jaar en hun ouders. Wij bieden diagnostiek en behandeling binnen de basis- en specialistische zorg.

We werken nauw samen met huisartsen, buurtteams en scholen. Tevens werken we nauw samen met twee kind- en jeugdpsychiaters en een systeemtherapeut.

Ouders dienen zelf hun kind aan te melden via de website. Middels een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of het buurtteam/ CJG, komen ouders in aanmerking voor vergoeding vanuit de gemeente. Op de verwijsbrief dient de volgende informatie te staan:

De praktijk heeft contracten met nagenoeg alle gemeenten in de directe omgeving van Utrecht.

Wat wij niet kunnen bieden:

Indien nodig verwijzen wij na de intake of bij een gestagneerde behandeling door.

Scholen

Voor scholen bieden we de volgende zorg:

Consultaties voor individuele kinderen

Korte consultatie (met hulpvraag vanuit school): observatie in de klas, informatie ouders en school verzamelen en analyseren, handelingsadviesgesprek met ouders en school

Uitgebreide consultaties (met hulpvraag vanuit ouders en school): intake met ouders, observatie in de klas, spelkamer observatie, informatie ouders en school verzamelen en analyseren, handelingsadviesgesprek met ouders en daarna met ouders en school.

Deskundigheidsbevordering/ ambulante begeleiding voor leerkrachten
Trainingen/behandeling voor leerlingen (zowel groep als individueel)

Wilt u meer weten? Neem gerust contact op.